Správa o Guľkovi Bombuľkovi

Máme dobrú správu.

Deti zachránili Guľka Bombuľka. A tu je jeho 15 najkrajších portrétov: gulko_bombulko

Ďakujeme všetkým, ktorý prišli na túto akciu.

Za organizátorov: Jakub Morávek s manželkou Dankou, Pavol Prikryl, Eva Antalíková, Erik Morgenstein a Ľubomír Czaja.

A samozrejme ďakujeme Guľkovi Bombuľkovi a jeho kamarátke Barbore Zamiškovej.

 

 

 

Ing. Ľubomír Czaja, kandidát č.3 na poslanca vo volebnom obvode č. 4

Krátka rekapitulácia z 2014-2018.

V roku 2015 sme v spolupráci skupiny poslancov obnovili tradíciu akcie MDD vo Vrakunskom lesíku, ktorú od nasledujúceho roku úspešne prevzal pod svoju záštitu miestny úrad.

Ako predseda finančnej komisie pri kontrole plnenia rozpočtu a dodržiavania finančného plánu som upozornil na problémy s financovaním projektov ISRMO. Vo finančnej komisii sme pre rozbehnuté projekty ISRMO zabezpečili ich refinancovanie, nakoľko pri preverení časového harmonogramu sa ukázalo, že projekty v celkovej hodnote 1,6 mil. eur nebudú včas preplatené z ministerstva pôdohospodárstva, a tým vzniklo riziko straty nároku na eurofondy, nakoľko finančné možnosti MČ neumožňovali zabezpečiť financovanie z vlastných prostriedkov. Predpoklad, že ministerstvo preplatí prostriedky mimo časového harmonogramu sa potvrdil a včasné upozornenie a príprava na túto situáciu zachránila nárok na preplatenie akcií ISRMO z eurofondov a tým aj rozpočet celej mestskej časti.

V roku 2016 sme pripravili riešenie pre rekonštrukciu Zdravotného strediska Bebravská cez investíciu z peňazí vrakunskej spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE. Realizáciu rekonštrukcie sme v dozornej rade spoločnosti, ktorej som bol predsedom, priebežne kontrolovali v nasledujúcich dvoch rokoch. Uvoľnením priestorov na Toplianskej sme umožnili postupne obnovu knižnice a vytvorenie novej materskej školy.

Zabezpečenie financovania rekonštrukcie ciest v správe MČ Vrakuňa, ktoré boli dlhodobo zanedbávané formou úveru. Opravili sa cesty v správe MČ a aj chodníky na sídlisku.

V roku 2017 som aktívne pomáhal organizátorom pri presune Vrakunského kresťanského plesu do Vrakune, do objektu 221 a tým sa aj postupne zvýšilo kultúrne využitie objektu aj na významnejšie akcie.

Prípravou nových podmienok spolupráce mestskej časti Vrakuňa a Športového klubu Vrakuňa sme vytvorili predpoklad na obnovu zázemia športového klubu zaradením objektu do majetku mestskej časti s následnou vyhliadkou na financovanie rekonštrukcie z dotácií. Od roku 2018 som ako nový člen dozornej rady športového klubu ŠK Vrakuňa zabezpečoval pomoc pri organizácii spoločenských aktivít a koordináciu komunikácie na úrad MČ Vrakuňa.

Čo ďalej:

Ďalšie zameranie chcem sústrediť na obnovu školských areálov a areálu športového klubu ŠK Vrakuňa.

Zefektívnenie využitia energií v objektoch mestskej časti, nájsť cestu k rekonštrukcii, ktorá zároveň umožní zníženie nákladov za energie a teda bude možné tieto peniaze použiť efektívnejšie.

Zlepšiť komunikáciu a koordináciu so susednou mestskou časťou a spoločne hľadať a realizovať kroky pre zlepšenie čistoty, bezpečnosti a dopravy v našich dvoch najbližších mestských častiach.

Váš poslanec

Ing. Ľubomír Czaja

Jakub Morávek, kandidát č. 12, vo volebnom obvode č. 2

Milí susedia,

dovoľte aby som so Vám v krátkosti predstavil. Volám sa Jakub Morávek, mám 33 rokov a som kandidát na miestneho poslanca vo Vrakuni.

Ako dieťa som vyrastal na Rajčianskej ulici, kde som na základnej škole zažil najkrajšie roky môjho detstva. V tomto období sme sa však presťahovali do Ružinova, no keď sme sa s manželkou pre štyrmi rokmi rozhodovali kde budeme žiť, prvou a správnou voľbou bola opäť Vrakuňa. Vo Vrakuni nechcem len bývať ale hlavne žiť a preto sa chcem podieľať na čo najefektívnejšom zveľaďovaní našej miestnej časti.

V mojej práci by som sa chcel zamerať na rozvoj kultúry a športu, zveľaďovanie a údržbu zelene, iniciovanie riešenia dopravnej situácie a riešenie problémovej skládky vo Vrakuni.

Jednotlivec sám nezmôže nič, preto ROZVÍJAJME SPOLU VRAKUŇU.

Jakub Morávek

Kandidát č. 12, vo volebnom obvode č. 2

Jakub Morávek

Komunálne voľby

Pre tých aktívnych, ktorí majú záujem stať členom okrskovej volebnej komisie pre komunálne voľby do mesta a mestskej časti, ktoré sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 kontaktujte miestny úrad Bratislava-Vrakuňa, Šíravská č. 7.

Záujemcovia, ktorí sú sympatizanti KDH môžu poslať svoj kontakt na lubomir.czaja@vrakuna.com.

Platí pre záujemcov do komisií vo Vrakuni, ale aj pre Podunajské Biskupice a Ružinov.