Ako voliť v eurovoľbách

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 25. mája 2019.

Volebná komisia Vás zaregistruje a dostanete hlasovacie lístky strán a hnutí.

Volič si vyberie jeden hlasovací lístok – politickej strany.

Na ňom zakrúžkuje najviac dvoch kandidátov (môžte nikoho, jedného alebo dvoch) a tento vhodiť do urny.

Želáme Vám šťastnú ruku!

Vrakunský občiansky rozpočet

Ak ste ešte nehlasovali, využite túto možnosť. Tu je zopár tipov:

Kultúra: Spomienková publikácia. Podpora vydania spomienkovej publikácie o živote Augustína Dršku, prvého farára vo Vrakuni (1991-1999)

Sociálne veci: Vyberte si výlet, alebo niečo, čo ostane aj dlhodobejšie.

Šport: Vrakunská jedenástka 2019. Športovo-spoločenská akcia pre širokú verejnosť, ktorej predmetom bude „kopanie futbalových jedenástiek“ formou súťaže. Jednodňová akcia, kde s abude môcť prihlásiť ktokoľvek zo širokej verejnosti bez ohľadu na vek a pohlavie

Životné prostredie: Psie toalety.Využitím ekologických toaliet preukážu majitelia psov svoj pozitívny vzťah k ŽP. Umiestnením prísch toaliet neďaleko domov by sa zlepšila prístup majitešov psov k udržiavaniu poriadku pri dooch, zlepšila by sa čistota a nedochádzalo by ku znečisťovaniu detských ihrísk, trávnatých porastov, chodníkov a nehnuteľností. Umiestnenie 5 psích toaliet: 4 ks v okolo 2 ihrísk pri bebravskej Dvojkrížnej a Slatinskej, 1 ks pri výbehu medzi Dvojkrížnou a železnicou

Priami link na hlasovanie:
http://www.vrakuna.sk/hlasovanie-obciansky-rozpocet-2019/

Podporte cez 2 %

Zopár tipov na podporu aktívnych združení vo Vrakuni, ktoré sú činné a viditeľné. ponúkame top 3:

Futbal vo Vrakuni ŠK VrakuňaTlačivo

Kresťanské občianske združenie pri Vrakunskej farnosti OZ SPESTlačivo SPES z lat. = nádej

Materské centrum – MC RybkaTlačivo

Ak máte aj vy dobrý tip dajte vedieť.

Dôležité termíny:

  • do 1. apríla 2019 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2019 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Program na volebnú sobotu.

Vo Vrakuni túto sobotu môžete toho zažiť veľa.

Od 10.00 do 17.00 Jarný festival ručnej tvorby v sále na Poľnohospodárskej 27/B

Na tom istom mieste by vraj malo byť podľa stránky MiU aj divadielko pre deti o 10:30…..?

Vrakunských futbalistov môžete prísť povzbudiť od 15:00 na futbalový štadión. Hrá sa zápas ŠK Vrakuňa – ŠK Závod.

Asi najdôležitejší program sú voľby. Voliť môže každý volič, volebné miestnosti nájdete podľa svojho okrsku na ZŠ Železničná alebo na ZŠ Rajčianska. Je na Vás či sa dáte ovplyvniť prieskumami a rôznymi komentármi o zvoliteľnosti. Len proste príďte a vyjadrite SVOJ názor a voľte  kandidáta, ktorý je podľa Vás ten správny. Aj o tom je demokracia, využite túto možnosť a nebojte sa vyjadriť názor.

Poplatok za rozvoj

Zaujímavý článok o poplatku za rozvoj, ktorý sa vyberá takmer v celej Bratislave uverejnil časopis Trend. https://reality.etrend.sk/realitny-biznis/na-poplatkoch-za-rozvoj-sa-v-bratislave-vybrali-miliony-zatial-ich-velmi-nevidno.html

Výber vo Vrakuni bol v roku 2017 na úrovni 62 550 € a v roku 2018 vo výške 199 025 €.

Z toho Vrakuňa investovala 123-tisíc eur, najviac peňazí išlo na materskú školu Bodvianska, z prostriedkov sa vybudovalo aj detské ihrisko, multifunkčné ihrisko Hnilecká, zrekonštruovala sa strecha športového klubu, vybudovali bezbariérové priechody pre chodcov, spomaľovacie prahy a vyhliadková veža.

V tomto roku má mestská časť v rozpočte 180-tisíc z rozvojového poplatku vrátane podielu pre hlavné mesto. Investovať plánuje do materskej školy Kríková, zateplenia základnej školy Železničná a dofinancovania škôlky na Bodvianskej.

Augustín Drška spomienka na prvého farára vo Vrakuni

Skupina farníkov v spolupráci s vydavateľstvom Post scriptum sa odhodlala zozbierat materiály na vydanie knihy o živote prvého farára vo Vrakuni pána Augustína Dršku. Skvelé spomienkové materiály ku zverejneniu najmä z jeho prvých pôsobísk určite potešia.

Taktiež sa hľadá kto má záznam z hodovej omše v septembri 2009 a vie ho poskytnúť.

Sponzorská pomoc pri vydaní knihy aj s finančným príspevkom je určite vítaná.

Plesáme vo Vrakuni

Vo Vrakuni sa plesová sezóna rozbehla vo veľkom.
1. Vrakunský ples : starosta Martin Kuruc, vrakunská farnosť, mestská časť Bratislava-Vrakuňa Vás pozývajú na Vrakunský ples 2019. http://www.vrakuna.sk/2019/01/08/vrakunsky-ples-2019/
2. Školský ples : Základná skola na železničnej ulici https://zszelba.edupage.org/calendar/#cal-34F01CF979436997_2019-02-08
3. Kresťanský rodinný fašiangový bál:
Občianske združenie SPES v spolupráci s našou farnosťou organizuje Kresťanský rodinný fašiangový bál v sobotu 9.2 od 16:00 do 22:00 v kultúrnospoločenskej sále objektu 221 na poľnohospodárskej ulici. Program bude pre deti aj dospelých. Lístky je možne si zakúpiť, pripadne rezervovať už túto nedeľu po každej svätej omši v kaplnke. Cena lístka je 15 eur pre dospelých a 8 eur pre deti. Rodinná vstupenka je za 40 eur. V cene je občerstvenie, večera, zábava a animácie pre deti aj dospelých. Taktiež budú ocenené najlepšie masky. Informácie nájdete aj na výveske kostola, prípadne osobne u predávajúcich v kaplnke.