Ing. Ľubomír Czaja, kandidát č.3 na poslanca vo volebnom obvode č. 4

Krátka rekapitulácia z 2014-2018. V roku 2015 sme v spolupráci skupiny poslancov obnovili tradíciu akcie MDD vo Vrakunskom lesíku, ktorú od nasledujúceho roku úspešne prevzal pod svoju záštitu miestny úrad. Ako predseda finančnej komisie pri kontrole plnenia rozpočtu a dodržiavania finančného plánu som upozornil na problémy s financovaním projektov ISRMO. Vo finančnej komisii sme pre rozbehnuté projekty ISRMO […]

Komunálne voľby

Pre tých aktívnych, ktorí majú záujem stať členom okrskovej volebnej komisie pre komunálne voľby do mesta a mestskej časti, ktoré sa budú konať v sobotu 10. novembra 2018 kontaktujte miestny úrad Bratislava-Vrakuňa, Šíravská č. 7. Záujemcovia, ktorí sú sympatizanti KDH môžu poslať svoj kontakt na lubomir.czaja@vrakuna.com. Platí pre záujemcov do komisií vo Vrakuni, ale aj pre […]