Aj v Podunajských Biskupiciach výstavba na Uzbeckej a Korytníckej.

Už v utorok 27.4. budú na zastupiteľstve 2 materiály o budúcich stavbách. Bod 07 – Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 5/1996, v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 3/2001, č.… Pokračovať v čítaní Aj v Podunajských Biskupiciach výstavba na Uzbeckej a Korytníckej.

Lesopark – štúdia

Na najbližšom zastupiteľstve bude predložený návrh Krajinno-architektonickej štúdie Vrakunského lesoparku, Vrakunský lesík ako záväzný dokument viažuci sa k predmetnému územiu na obdobie 15 rokov, ktorého účelom je komplexná koncepcia rozvoja územia pre potreby každodennej rekreácie návštevníkov, stanovenie usmernení a zhodnotenie viacerých investičných podnetov na lokalizáciu nových zariadení pre rekreáciu. Poslanci požiadali o uskutočnenie prezentácie tohto… Pokračovať v čítaní Lesopark – štúdia

Paneláreň- po novom polyfunkčný komplex Nový Majerhof

Výstavba je navrhovaná v Bratislavskom kraji, na území hlavného mesta SR Bratislavy, v okrese Bratislava II, v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Aktuálne v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Detaily nájdete na https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcny-komplex-novy-majerhof

Logistické centrum 4. kvadrant

Aktuálne nájdete na enviroportály, je v procese posúdenia vplyvov na životné prostredie. https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/logisticke-centrum-4-kvadrant

Ako sa mesto chystá zlepšiť Vrakuňu

Dňa 19.4. prebehla on-line diskusia, ktorú organizoval primátor p. Vallo k tematike avizovanej diskusii o „Zlepšeniach pre Vrakuňu“. Nosná téma bola – vytvorenie útulku pre bezdomovcov na Čiližskej. Lokalita – oproti benzínke Shell pri konečnej trolejbusov. Diskutovali primátor Bratislavy Matúš Vallo, starosta Vrakune Martin Kuruc a ďalší zástupcovia a zástupkyne mesta. Ostatné témy, až keď… Pokračovať v čítaní Ako sa mesto chystá zlepšiť Vrakuňu

Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Na ostatnom zastupiteľstve bol odsúhlasený aj návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. O situácii na úrade veľa napovedia nominácie, prihlášky ale aj samotná voľba. Veď nielen kontrola hospodárenia škôlok, ale aj kontrola činnosti úradu, starostu… Pokračovať v čítaní Voľba miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

Územný plán zóny Horné diely

14.9. bol na stránke miestneho úradu zverejnený odkaz, ktorý vyzýva na prerokovanie dokumentu: Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Horné diely : https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2020/09/SKM_C454e20091411030.pdf Kto nájde zmienku o vlakovej zastávke? Ak by aj vznikla, cestu k nej asi postavia Podunajské Biskupice? Alebo ostávame pri tej dočasnej natrvalo? Už sme si zvykli. Detaily nájdete na https://www.cityplan.eu/… Pokračovať v čítaní Územný plán zóny Horné diely

Rozvojové projekty

Verejná diskusia o projektoch, kam by sa mali investovať peniaze z EU nie je takmer vidieť. Skúsme si povedať, čo nám chýba, čo nám môže skvalitniť naše okolie a čo chceme aby sa budovalo.

Letné výberové konania

Počas leta boli vypísané na portály verejného obstarávania súťaže: Zimná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. VVO 155/2019 21150 Zobraziť portál VO .. Odhadovaná hodnota 763 tisíc Eur. Vybudovanie odborných učební VVO 157/2019 21811. Zobraziť portál VO. Odhadovaná hodnota 379 tisíc €. Vybudovanie… Pokračovať v čítaní Letné výberové konania

Pat a Mat so psím záchodom.

Alebo. Ako sa dá dobrý nápad pokaziť pri realizácii. V občianskom rozpočte vyhrali v kategórii životné prostredie toalety pre psov. Ich realizáciu si však úradníci akosi nedomysleli. Jeden postavili rovno pod balkónmi, ani nie 4 metre od obytného domu na Dvojkrížnej. Druhý na trávnatej ploche medzi domami, ktorú ešte pred štyrmi rokmi v rámci projektu… Pokračovať v čítaní Pat a Mat so psím záchodom.