Kde možno poukázať 2% z daní?

Začína sa nový rok a s tím aj možnosť prispieť a podporiť domáce organizácie. Ak máte dobrý tip, pošlite na info@vrakuna.com, alebo do komentu. http://vrakuna.eu/category/zivot-farnosti/

Publikované
Kategorizované ako Aktuálne

Hody 12.9.

V nedeľu 12.9. slávime titul nášho farského kostola – Mena Preblahoslavenej Panny Márie. V tento deň je po slávnostných sv. omšiach hodová ofera. Pri tejto príležitosti bude sobotu a nedeľu popoludní otvorené aj farské múzeum pod kostolom v čase od 15:00 do 17:00. Vstup je voľný a nie potrebné sa predtým prihlásiť. K dispozícií je aj autor výstavy, ktorý ponúka výklad.

Publikované
Kategorizované ako Aktuálne

Výstava – Vrakuňa v čase

Vrakuňa v čase je výstava, ktorej autor je zároveň aj záchrancom dvoch pamiatok v tejto mestskej časti. Ktoré sú to a aké vzácne predmety nachádzame na výstave Vám priblížila naša reportáž. Presnejšie povedané autor výstavy – Tomáš Fedas. Vrakuňa cestuje v čase prostredníctvom výstavy – YouTube Info nájdete na – Vrakuňa v čase

Publikované
Kategorizované ako Aktuálne

Parkovanie po novom

Mestá a obce môžu od 1. mája 2021  sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom. Dňa 31. marca 2021 bol prijatý zákon, ktorým sa okrem iného do zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke… Pokračovať v čítaní Parkovanie po novom

Aj v Podunajských Biskupiciach výstavba na Uzbeckej a Korytníckej.

Už v utorok 27.4. budú na zastupiteľstve 2 materiály o budúcich stavbách. Bod 07 – Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 5/1996, v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 3/2001, č.… Pokračovať v čítaní Aj v Podunajských Biskupiciach výstavba na Uzbeckej a Korytníckej.

Lesopark – štúdia

Na najbližšom zastupiteľstve bude predložený návrh Krajinno-architektonickej štúdie Vrakunského lesoparku, Vrakunský lesík ako záväzný dokument viažuci sa k predmetnému územiu na obdobie 15 rokov, ktorého účelom je komplexná koncepcia rozvoja územia pre potreby každodennej rekreácie návštevníkov, stanovenie usmernení a zhodnotenie viacerých investičných podnetov na lokalizáciu nových zariadení pre rekreáciu. Poslanci požiadali o uskutočnenie prezentácie tohto… Pokračovať v čítaní Lesopark – štúdia

Paneláreň- po novom polyfunkčný komplex Nový Majerhof

Výstavba je navrhovaná v Bratislavskom kraji, na území hlavného mesta SR Bratislavy, v okrese Bratislava II, v mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Aktuálne v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Detaily nájdete na https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/polyfunkcny-komplex-novy-majerhof

Logistické centrum 4. kvadrant

Aktuálne nájdete na enviroportály, je v procese posúdenia vplyvov na životné prostredie. https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/logisticke-centrum-4-kvadrant

Ako sa mesto chystá zlepšiť Vrakuňu

Dňa 19.4. prebehla on-line diskusia, ktorú organizoval primátor p. Vallo k tematike avizovanej diskusii o „Zlepšeniach pre Vrakuňu“. Nosná téma bola – vytvorenie útulku pre bezdomovcov na Čiližskej. Lokalita – oproti benzínke Shell pri konečnej trolejbusov. Diskutovali primátor Bratislavy Matúš Vallo, starosta Vrakune Martin Kuruc a ďalší zástupcovia a zástupkyne mesta. Ostatné témy, až keď… Pokračovať v čítaní Ako sa mesto chystá zlepšiť Vrakuňu

Občianske združenie SPES

Ak ste ešte nikomu nedarovali svoje 2 – 3 percentá a nemáte dôležitejšie cieľové skupiny, budeme vám vďační za váš dar, prípadne oslovte aj iných daňovníkov 😊. Tlačivo nájdete tu: Cieľom činnosti OZ je v spolupráci s farským úradom Mena Panny Márie vo Vrakuni, orgánmi štátnej správy a inými právnickými a fyzickými osobami podporovať a zabezpečovať: –         rozvoj a ochranu duchovných… Pokračovať v čítaní Občianske združenie SPES

Publikované
Kategorizované ako Aktuálne