Kde možno poukázať 2% z daní?

Začína sa nový rok a s tím aj možnosť prispieť a podporiť domáce organizácie. Ak máte dobrý tip, pošlite na info@vrakuna.com, alebo do komentu.

http://vrakuna.eu/category/zivot-farnosti/