Parkovanie po novom

Mestá a obce môžu od 1. mája 2021  sankcionovať držiteľov vozidiel za porušenie zákazu zastavenia a státia. Budú môcť zasielať rozkazy s pokutou priamo na adresu držiteľa vozidla bez nutnosti prejednávať toto porušenie osobne s vodičom.

Dňa 31. marca 2021 bol prijatý zákon, ktorým sa okrem iného do zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zavádza možnosť pre obce riešiť tzv. objektívnou zodpovednosťou držiteľa vozidla za dodržiavanie taxatívne stanovených pravidiel cestnej premávky vozidlom, ktoré prevádzkuje.
Zákon č. 146/2021 Z. z. nadobudne účinnosť dňa 1. mája 2021.

Kompletný návod nájdete https://www.minv.sk/?objektivna-zodpovednost-realizovana-obcou.