Občianske združenie SPES

Ak ste ešte nikomu nedarovali svoje 2 – 3 percentá a nemáte dôležitejšie cieľové skupiny, budeme vám vďační za váš dar, prípadne oslovte aj iných daňovníkov 😊.

Tlačivo nájdete tu:

Cieľom činnosti OZ je v spolupráci s farským úradom Mena Panny Márie vo Vrakuni, orgánmi štátnej správy a inými právnickými a fyzickými osobami podporovať a zabezpečovať:

–         rozvoj a ochranu duchovných hodnôt

–         poskytovanie sociálnej pomoci

–         zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt

–         ochranu zdravia detí a podporovanie ich zdravého telesného a psychického vývinu

–         zlepšenia a ochrany životného prostredia detí

–         kvalitnej výchovy a vzdelávania detí

–         rozvoja záujmovej činnosti detí

–      podporara rodín s deťmi, spoločné kultúrne a voľnočasové aktivity

Všetkým vám prajeme pokojné a požehnané dni, veľa zdravia!