Aj v Podunajských Biskupiciach výstavba na Uzbeckej a Korytníckej.

Už v utorok 27.4. budú na zastupiteľstve 2 materiály o budúcich stavbách.

Bod 07 – Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 5/1996, v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice č. 3/2001, č. 1/2005
a č. 5/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Centrum – Podunajské Biskupice.

Bod 20 – Návrh na schválenie variantu revitalizácie verejného priestranstva pri pošte Bratislava 214 (Uzbecká).

Viac na Materiály MiZ 27.04.2021 – Oficiálna stránka mestskej časti Podunajské Biskupice .