Vrakunský kresťanský rodinný bál

Kto má záujem, nech sa hlási. Lístky sa rýchlo míňajú.

Takto bolo minulý rok.