Územný plán zóny Horné diely

14.9. bol na stránke miestneho úradu zverejnený odkaz, ktorý vyzýva na prerokovanie dokumentu: Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Horné diely :

https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2020/09/SKM_C454e20091411030.pdf

Kto nájde zmienku o vlakovej zastávke? Ak by aj vznikla, cestu k nej asi postavia Podunajské Biskupice? Alebo ostávame pri tej dočasnej natrvalo? Už sme si zvykli.

Detaily nájdete na https://www.cityplan.eu/ v časti prerokovanie pod názvom Horné diely …..