Rozvojové projekty

Verejná diskusia o projektoch, kam by sa mali investovať peniaze z EU nie je takmer vidieť. Skúsme si povedať, čo nám chýba, čo nám môže skvalitniť naše okolie a čo chceme aby sa budovalo.

[os-widget path=“/skvrakuna820/ak%C3%A9-projekty-by-sa-mali-realizova%C5%A5-vo-vrakuni“]