Vrakunský občiansky rozpočet

Ak ste ešte nehlasovali, využite túto možnosť. Tu je zopár tipov:

Kultúra: Spomienková publikácia. Podpora vydania spomienkovej publikácie o živote Augustína Dršku, prvého farára vo Vrakuni (1991-1999)

Sociálne veci: Vyberte si výlet, alebo niečo, čo ostane aj dlhodobejšie.

Šport: Vrakunská jedenástka 2019. Športovo-spoločenská akcia pre širokú verejnosť, ktorej predmetom bude „kopanie futbalových jedenástiek“ formou súťaže. Jednodňová akcia, kde s abude môcť prihlásiť ktokoľvek zo širokej verejnosti bez ohľadu na vek a pohlavie

Životné prostredie: Psie toalety.Využitím ekologických toaliet preukážu majitelia psov svoj pozitívny vzťah k ŽP. Umiestnením prísch toaliet neďaleko domov by sa zlepšila prístup majitešov psov k udržiavaniu poriadku pri dooch, zlepšila by sa čistota a nedochádzalo by ku znečisťovaniu detských ihrísk, trávnatých porastov, chodníkov a nehnuteľností. Umiestnenie 5 psích toaliet: 4 ks v okolo 2 ihrísk pri bebravskej Dvojkrížnej a Slatinskej, 1 ks pri výbehu medzi Dvojkrížnou a železnicou

Priami link na hlasovanie:
http://www.vrakuna.sk/hlasovanie-obciansky-rozpocet-2019/