Letné výberové konania

Počas leta boli vypísané na portály verejného obstarávania súťaže:

Zimná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. VVO 155/2019 21150 Zobraziť portál VO ..
Odhadovaná hodnota 763 tisíc Eur.

Vybudovanie odborných učební VVO 157/2019 21811. Zobraziť portál VO. Odhadovaná hodnota 379 tisíc €.

Vybudovanie odborných učební VVO 165/2019 22858.
Odhadovaná hodnota 290 tisíc €.
Portál VO…