Augustín Drška spomienka na prvého farára vo Vrakuni

Skupina farníkov v spolupráci s vydavateľstvom Post scriptum sa odhodlala zozbierat materiály na vydanie knihy o živote prvého farára vo Vrakuni pána Augustína Dršku. Skvelé spomienkové materiály ku zverejneniu najmä z jeho prvých pôsobísk určite potešia.

Taktiež sa hľadá kto má záznam z hodovej omše v septembri 2009 a vie ho poskytnúť.

Sponzorská pomoc pri vydaní knihy aj s finančným príspevkom je určite vítaná.