Ako voliť v eurovoľbách

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 25. mája 2019.

Volebná komisia Vás zaregistruje a dostanete hlasovacie lístky strán a hnutí.

Volič si vyberie jeden hlasovací lístok – politickej strany.

Na ňom zakrúžkuje najviac dvoch kandidátov (môžte nikoho, jedného alebo dvoch) a tento vhodiť do urny.

Želáme Vám šťastnú ruku!