Vrakunská jedenástka

Spoločným úsilím sa nám podarilo prostriedky z Občianskeho rozpočtu získať pre Vrakunskú jedenástku.
Touto cestou Vás chceme srdečne pozvať na príjemnú akciu.
Štart podujatia je v sobotu 16.06.2018 od 9:30. Súťažiť sa bude v troch kategóriách (ženy, muži a deti do 15 rokov), takže sa môže zúčastniť každý.
Tešíme sa na Vašu účasť