Tlačová správa z besedy o Vrakunskej skládke

Výstupom z besedy KDH Vrakuňa s europoslancom Ivanom Štefancom a Milanom Šindlerom o Vrakunskej skládke a Európskej únii, ktorá sa konala 26.10.2018, je návrh petície za odborný dohľad Európskej únie nad sanáciou skládky CHZJD vo Vrakuni, ktorá ohrozuje Žitný ostrov. Keďže sú pochybnosti ohľadom efektívnosti tzv. pasívnej sanácie, budeme žiadať Európsku komisiu o zabezpečenie priebežnej odbornej kontroly počas projekčných a realizačných prác sanáciepretože ide o projekt financovaný zo zdrojov Európskej únie.
Zber podpisov pod petíciu sa začne po komunálnych voľbách, keď budú oslovení aj novozvolení starostovia a poslanci miestnych zastupiteľstiev miest a obcí, ktoré sú zásobované pitnou vodou zo Žitného ostrova.
Ľubomír Czaja