Prvý septemberový pondelok – extrém v doprave

Tak už to začalo,

zápchy vo Vrakuni nadobudli nevídaných rozmerov. Autá stoja na všetkých hlavných ťahoch a aj v takmer všetkých uličkách po sídlisku. Opravená Kazanská teraz slúži ako záchytné parkovisko. Prechádzať cez cestu na sídlisku je doslova životu nebezpečné, aj vzhľadom k tomu, že sa teraz deti presúvajú do školy.

Okrem očakávaného náporu áut prišla aj nočná búrka, ktorá v priebehu krátkeho času tretí krát zaplavila cestu na Gagarinovej ulici. Bolo by načase, aby nám magistrát prezradil, aké chystá nápravy, keďže sa jedná o evidentný havarijný stav kanalizácie v týchto miestach a niečo nefunguje.