Oprava Kazanskej v štyroch etapách

 • Čiastočné uzávierky miestnej komunikácie II. triedy Kazanská ul. (v úseku od Nákovnej
  ulice po Dvojkrížnu ulicu, v oboch smeroch) v Bratislave
  v termíne: od 06.06.2018 (streda) do 11.07.2018 (streda do 04.00h) v štyroch etapách:
  1. etapa: od Nákovnej ul. po Uzbeckú ul. (vonkajšie jazdné pruhy)
  2. etapa: od Nákovnej po Uzbeckú ul. vnútorné jazdné pruhy)
  3. etapa: od Uzbeckej ul. po Dvojkrížnu ul. (vonkajšie jazdné pruhy)
  4. etapa: od Uzbeckej ul. po Dvojkrížnu ul. (vnútorné jazdné pruhy)
  za účelom: celoplošnej opravy poškodeného krytu komunikácie.