Monika Jucková, kandidát č. 6, vo volebnom obvode č. 2

Moje meno je Monika Jucková a nie som iná, ako matky, manželky a staré mamy okolo nás. Snažím sa však mať viac empatie a spolupatričnosti s rodinami, ktoré majú problémy;  pomáham im ako kresťanská koučka.

Istotne ťažím zo skúseností mamy veľkej rodiny. Sedem z našich ôsmich detí sú medzi dospelými, a mne sa vytvára priestor na  angažovanie sa vo veciach verejných. Z praxe teda čo-to viem o tom, čo nás všetkých trápi a teší. Tým pádom aj to, že potrebujeme radostné impulzy do našich rodín napríklad prostredníctvom kultúry alebo športu. S manželom pripravujeme každoročne vo Vrakuni Atletický deň, angažujeme sa pri organizácii tradičného plesu vo Vrakuni. V našom priestore potrebujeme robiť dobré veci pre všetkých bez rozdielov. To je moja ambícia.

Vaša Monika