Ing. Ľubomír Czaja, kandidát č.3 na poslanca vo volebnom obvode č. 4

Krátka rekapitulácia z 2014-2018.

V roku 2015 sme v spolupráci skupiny poslancov obnovili tradíciu akcie MDD vo Vrakunskom lesíku, ktorú od nasledujúceho roku úspešne prevzal pod svoju záštitu miestny úrad.

Ako predseda finančnej komisie pri kontrole plnenia rozpočtu a dodržiavania finančného plánu som upozornil na problémy s financovaním projektov ISRMO. Vo finančnej komisii sme pre rozbehnuté projekty ISRMO zabezpečili ich refinancovanie, nakoľko pri preverení časového harmonogramu sa ukázalo, že projekty v celkovej hodnote 1,6 mil. eur nebudú včas preplatené z ministerstva pôdohospodárstva, a tým vzniklo riziko straty nároku na eurofondy, nakoľko finančné možnosti MČ neumožňovali zabezpečiť financovanie z vlastných prostriedkov. Predpoklad, že ministerstvo preplatí prostriedky mimo časového harmonogramu sa potvrdil a včasné upozornenie a príprava na túto situáciu zachránila nárok na preplatenie akcií ISRMO z eurofondov a tým aj rozpočet celej mestskej časti.

V roku 2016 sme pripravili riešenie pre rekonštrukciu Zdravotného strediska Bebravská cez investíciu z peňazí vrakunskej spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE. Realizáciu rekonštrukcie sme v dozornej rade spoločnosti, ktorej som bol predsedom, priebežne kontrolovali v nasledujúcich dvoch rokoch. Uvoľnením priestorov na Toplianskej sme umožnili postupne obnovu knižnice a vytvorenie novej materskej školy.

Zabezpečenie financovania rekonštrukcie ciest v správe MČ Vrakuňa, ktoré boli dlhodobo zanedbávané formou úveru. Opravili sa cesty v správe MČ a aj chodníky na sídlisku.

V roku 2017 som aktívne pomáhal organizátorom pri presune Vrakunského kresťanského plesu do Vrakune, do objektu 221 a tým sa aj postupne zvýšilo kultúrne využitie objektu aj na významnejšie akcie.

Prípravou nových podmienok spolupráce mestskej časti Vrakuňa a Športového klubu Vrakuňa sme vytvorili predpoklad na obnovu zázemia športového klubu zaradením objektu do majetku mestskej časti s následnou vyhliadkou na financovanie rekonštrukcie z dotácií. Od roku 2018 som ako nový člen dozornej rady športového klubu ŠK Vrakuňa zabezpečoval pomoc pri organizácii spoločenských aktivít a koordináciu komunikácie na úrad MČ Vrakuňa.

Čo ďalej:

Ďalšie zameranie chcem sústrediť na obnovu školských areálov a areálu športového klubu ŠK Vrakuňa.

Zefektívnenie využitia energií v objektoch mestskej časti, nájsť cestu k rekonštrukcii, ktorá zároveň umožní zníženie nákladov za energie a teda bude možné tieto peniaze použiť efektívnejšie.

Zlepšiť komunikáciu a koordináciu so susednou mestskou časťou a spoločne hľadať a realizovať kroky pre zlepšenie čistoty, bezpečnosti a dopravy v našich dvoch najbližších mestských častiach.

Váš poslanec

Ing. Ľubomír Czaja