A zase nemá kto kosiť

Dohoda medzi mestskou časťou Bratislava – Vrakuňa a magistrátom mesta o rozdelení územia o ktoré sa majú starať tento rok neplatí. Starostlivosť o verejnú zeleň 2017 Magistrát tvrdí, že v tomto roku, 2018 sa údržba bude vykonávať podľa protokolov a nie podľa návrhu zámeny pozemkov ako tomu bolo v minulom roku. Mestská časť už bola vyzvaná, aby postupovala v údržbe zelene podľa platných protokolov.  Keďže stav sa každý rok mení, už naozaj nie je nikomu jasné, kto má čo kosiť. Pracovníci mestskej časti Bratislava – Vrakuňa kosia lesopark a promenádu pri Malom Dunaji , kde je veľká časť pozemkov v súkromnom vlastníctve. O pozemky od Kazanskej smerom ku Topliankej, Žitavskej a Čiližskej na sídlisku sa nemá kto starať. Tráva pri niektorých domoch už dorastá po kolená. Detské ihriská vo vnútroblokoch začínajú zarastať trávou. Každý rok sú obe tieto inštitúcie vyzývané, každý rok sa vyhovárajú jedna na druhú. Kedy budú mať pripravený jasný harmonogram kto, čo a kedy bude kosiť? Správcu ktorý to bude koordinovať, kontrolovať a prispôsobovať podmienkam, tak aby náklady boli minimalizované? Zatiaľ to vyzerá tak, že čakajú kto sa hlasnejšie ozve, potom budú riešiť. Či je to čistenie komunikácií, kosenie alebo v zime odhrabávanie snehu.