2% dane vo Vrakuni

Vo vrakunských novinách vyšiel zoznam organizácií, ktoré by sa mohli uchádzať o vaše 2% dane. Okrem škôl a škôlok sú tu najaktívnejšie 2 organizácie s ich webstránkami a kontaktmi:
Oficiálna stránka futbalového klubu ŠK Vrakuňa: http://skvrakuna.sk/
Materské centrum Rybka http://www.mcrybka.sk/
Ak by ste vedeli o možných sponzoroch pre tieto organizácie, obráťte sa na nich priamo, prípadne vieme sprostredkovať potrebné na prospech rozvoja spoločenského diania vo Vrakuni.