Župné voľby 2017

Výsledok:
Vrakunským zástupcom v župe bola zvolená ZUZANA SCHWARTZOVA. Gratulujeme a očakávame zastupovanie tých, čo vo Vrakuni žijú. Tak ako ona.

Sú zverejnené nominácie na poslanca do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za volebný obvod Bratislava – Vrakuňa.

1 Milan Antolík, Ing. 57 projektant

2 Juraj Kaliský, MUDr. 64 stomatológ

3 Lukáš Královič 18 študent – Galileo school

4 Oľga Kubalíková, Ing. 55 ekonóm

5 Radovan Sednička 40 podnikateľ

6 Zuzana Schwartzová,Ing. 51 manažérka

7 Soňa Svoreňová, Ing. 33 podnikateľka a odborníčka v cestovnom ruchu

8 Jozef Šiška, Ing. 58 manažér SBS

9 Peter Šrobár, JUDr. 39 advokát

Adresa trvalého pobytu je u všetkých kandidátov uvedená rovnako: Bratislava – Vrakuňa. To trochu nahráva tým, ktorí sú vo Vrakuni prihlásení len na pobyt, ale na cestu do našej mestskej časti potrebujú navigáciu.  Sú naozaj kandidáti aj Vrakunčania? Poznáte miesto ich skutočného bývania?

Z uvedených kandidátov bude jeden zvolený ako náš zástupca do župného zastupiteľstva.

volby-VUC-2017-zoznam-kandidatov-na-poslancov.

Doplnok:

Z aktívnych kandidátov si mohli všimnúť:

Zuzanu Schwartzovú a Soňu Svoreňovú. Jednu z nich môžte stretnúť vo Vrakuni celý rok, druhú vidíte hlavne na bilboardoch a na predvolebných akciách pred voľbami. Zuzana Schwartzová, vrakunčanka, ktorá vo Vrakuni býva. Soňa Svoreňová, má vo Vrakuni trvalý pobyt, takže za Vrakuňu kandiduje.

Ostatní kandidáti sa moc neprezentujú. Ak áno dajte vedieť.

Vyberte si svojho kandidáta už najbližšiu sobotu 4.11.2017.