Verejnú diskusia na tému Organizácia dopravy vo Vrakuni II.

Verejnú diskusia na tému Organizácia dopravy vo Vrakuni, ktorá sa bude konať 27.02.2017 o 16:00 hodine v Spoločenskej sále na Poľnohospodárskej ulici 27/B.

http://www.vrakuna.sk/2017/02/10297/

Téma môže byť, že z ulica Podpriehradná je spravená jednosmerka smerom z Hradskej od 15.2.2017 na základe petície obyvateľov.

Alebo sa bude diskutovať o jednosmerkách na sídlisku, ako bolo prisľúbené na prvom verejnom prerokovaní?

http://vrakuna.com/2016/aktualne/verejne-prerokovanie-navrhu-zmien-dopravy-vo-vrakuni/

Prípadne parkovacia politika.

Diskusia môže byť v každej téme zaujímavá.