Návrh rozpočtu mesta Bratislava 2018

Generálny investor Bratislavy má v návrhu rozpočtu mesta Bratislava rozpočtované kapitálové výdavky
z ktorých plánuje realizovať dopravné stavby týkajúce sa Vrakune, prípadne blízkeho okolia:

– križovatka Ivánska – Vrakunská – Trnavská 1 000 000 eur,
– križovatka Vrakunská – Podunajská – Komárovská 900 000 eur,
– kruhový objazd v smere na Vrakuňu 200 000 eur,
– vybudovanie záchytných parkovísk – cintorín Vrakuňa 200 000 eur.
– výstavbu parkovacích miest – Slovanská 70 000 eur,

Je to zatiaľ návrh rozpočtu, uvidíme čo bude schválené a následne aj realizovné.