Info o skládke z odborných kruhov

Zopár informácií zo Štátneho geologického ústavu Dioníza Štúra: