Zopár informácií zo Štátneho geologického ústavu Dioníza Štúra: