Novembrové akcie vo Vrakuni

Pripravované akcie na mesiac november:

12.11.2016. Vrakunská zabíjačková slávnosť, súťaž vo varení kapustnice. Areál ZŠ Rajčianska.

19.11.2016. Festival ručnej tvorby. 221 na Poľnohospodárskej 27/B.

25.11.2016. 1. Vrakunská Katarínska zábava. 221 na Poľnohospodárskej 27/B.

29. a 30. 11. 2016. Predajné trhy. 221 na Poľnohospodárskej 27/B.