Medzisklad nebezpečných odpadov a odpadov z kovov

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal 6.10.216 rozhodnutie. Bude sa posudzovať navrhovaná činnosť „Medzisklad nebezpečných odpadov a odpadov z kovov v prevádzke Bratislava – Vrakuňa“ na pozemku č. 3155/5 a 3155/9 na Hlohovej ulici pri ČOV.

http://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2016/10/medzisklad_nebezpecnych_odpadov_a_odpadov_z_kovov_v_prevadzke_Bratislava.pdf