Výsledky volieb: novým starostom Vrakune bude Martin Kuruc

Stránky Slovenského štatistického úradu dnes ráno priniesli čísla o tom, ako dopadli voľby v našej mestskej časti. Novým starostom Vrakune sa stáva Martin Kuruc, ktorý presvedčil zo všetkých kandidátov najviac. Nepolitický kandidát ako víťaz na poste starostu s razantným prístupom k problémom mestskej časti však nie je tým najväčším prekvapením, ktorý udrie do očí. Nezvíťazila ani tvár známa z televízie JOJ, pri ktorej sme predpokladali víťazstvo aj vďaka imidžu rozhodného tvrdého právnika. To najzarážajúce na výsledku volieb je však niečo celkom iné. Mizerná účasť na voľbách. Z celej Bratislavy najnižšia účasť v podobe len 26,85% oprávnených voličov, ktorí prišli a odovzdali svoj hlas.

Vrakuňa najslabšia, Čunovo najsilnejšie
Len o trochu viac mala Petržalka 28,35%, kde zvíťazil Vladimír Bajan. Treťou najslabšou čo sa účasti týka, bola účasť v Ružinove s číslom 31,11%, kde zvíťazil opäť staronový Dušan Pekár. Naopak najsilnejšiu účasť zaznamenali v mestskej časti Čunovo s pekným číslom až 71,65% oprávnených voličov.