Vrakuňa sa možno čoskoro dočká vlakovej zastávky

Jednou z absurdných skutočností vo Vrakuni je fakt, že hoci cez našu mestskú časť prechádza pomerne na dlhej trase železničná trať pre osobné vlaky, dosiaľ nebola nikde vlaková zastávka, alebo aspoň snahy o jej riadne zavedenie. Predsa len zrejme svitá na lepšie časy. Plánuje sa s výstavbou zastávky aspoň v časti Čiližská, kde sa tak bude môcť napojiť priamo aj na stanovisko autobusov a budú tak obe zastávky priamo pri sebe. Vlaková trať, ktorá by mohla výrazne skrátiť cestovanie vlakom do regiónu smerom na východ a juh pritom nemusí byť vôbec stratová.

Zavedenie integrovanej dopravy by bolo ešte väčšou výhodou
V prípade zavedenia integrovanej dopravy budú môcť podobne ako v iných európskych mestách v rámci MHD využívať Vrakunčania aj vlaky, čo by bolo len vylepšením možností dopravy a takúto možnosť nemôžeme inak ako vítať.

Publikované
Kategorizované ako History