Ružinovský cintorín zrejme konečne premenujú na Vrakuňský

Ružinovský cintorín, ktorý sa pritom nachádza vo Vrakuni celé roky nechceli premenovať. Vďaka tomuto názvu vznikali problémy v orientácií, kedy si mnohí mysleli, že cintorín je na území Ružinova a plietlo to mnohých, nie len cudzincov a náhodných pocestných. V poslednom periodiku, ktoré dostávali do schránok všetci Vrakunčania bolo okrem viacerých zaujímavostí písané aj o prípravách premenovania cintorína na oveľa logickejší a správny názov – Vrakuňský cintorín a starší cintorín vo Vrakuni sa premenuje na Starý Vrakunský cintorín. S tým súhlasia viacerí Vrakunčania najmä pre fakt, že z každej strany sa cintorín nachádza v našej mestskej časti.

Podľa cintorína sa nazýva aj autobusová zastávka, ktorýá, hoci je vo Vrakuni, volá sa RUžinovský cintorín.