Sčítací komisári už navštívili ulice Vrakune

Sčítací komisári dnes navštívili bratislavské ulice. Pokiaľ niekto neotváral, pokúsili sa ho zastihnúť o nejaký čas znovu. Každého jedného obyvateľa mal sčítací komisár na svojom zozname a len doplnil, či ide o otca, matku, alebo dcéru. Každý okrem formulára na osobu a na ďalšieho formulára na byt dostal aj osobám rovnajúci sa počet obálok s identifikačným číslom. To každý nalepí na formulár po ktorý rovnaký komisár príde o 9 dní ako po vyplnený. V prípade, že ste chceli vyplniť formulár cez internet, bolo potrebné to komisárovi vopred povedať. Spoznať komisára nebolo komplikované. Človek unavený s množstvom materiálov, ktorý sa preukáže preukazom sčítacieho komisára na požiadanie.

Zaujímalo by ma, kto sa podujal na roznesení formulárov a evidenciu v našom Pentagóne a miestach podobných.

Zdroj: vlastná skúsenosť a zároveň Zaujimavosti.