Príprava na júnové zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo Vrakuni.

Do leta sa ešte usilovne pracuje.

Po krásnych akciách vo Vrakuni, Vrakunská penalta, Stredoveký festival Vrakuňa a Jánsky pivný festival prišiel čas aj na prácu. V utorok 25. júna zasadá miestne zastupiteľstvo s rozsiahlym programom. Z tých zaujímavých vyberáme (Materiály predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta) :

8.  Návrh obnovy povrchov komunikácií  a chodníkov  na obdobie rokov 2020-2024. (str. 211)

9.  Informácia   o zriadení  jednosmerných  komunikácií  a vytvorenie  parkovacích  miest v súvislosti so zavedením parkovacej politiky v hl. meste SR Bratislava. (str. 223)

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. …/2019  zo  dňa…2019    o určení  výšky  mesačného  príspevku  zákonného  zástupcu dieťaťa  a žiaka  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách  a školských  zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa. (str. 298)

13. Návrh na úpravu poplatkov v Miestnej knižnici Vrakuňa a krúžkovej činnosti v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. (str. 314)

V rôznom – pripravený materiál na odovzdanie do nájmu časti lesoparku. (str. 450)

Materiály nájdete na stránke www.vrakuna.sk/material-na-rokovanie-MZ-25.06.219.pdf

Za zmienku stojí, že komisie pred zastupiteľstvom neboli uznášaniaschopné (boli len 3 členovia zo 7) napriek tomu v materiáloch sa spomína, že prijali uznesenia a odporúčajú MiZ prijať materiály. Samotné zápisy z komisií však nie sú v materiáloch, len ich stanoviská k jednotlivým bodom.

Vrakuňa schválila parkovaciu politiku.

Miestne zastupiteľstvo, na svojom mimoriadnom zasadaní v pondelok 3.6. o 15:30 sa opätovne venovalo parkovacej politike.

Najprv sa dohodli, že síce ešte nevieme koľko vyberieme, ale chceme 50% pre mestskú časť.

Potom chvíľu diskutovali o číslach.  V pôvodnom návrhu vychádzalo na Vrakuňu 7 tisíc áut a 2,3 tisíc parkovacích miest. Starosta upresnil primátorove čísla. Parkovacích miest vo Vrakuni je vraj 3,3 tisíc plus autá parkujúce v rodinných domoch, 1 tisíc miest sa získa na sídlisku vytvorením jednosmerných ulíc na sídlisku a 1,2 tisíc je tu garáží, zbytok sa vraj dobuduje. 1 tisíc mimo Bratislavských áut vraj môžeme odrátať.

Primátor uviedol číslo 0,6 auta na byt, čiže 40% domácností nemá auto.

Poslanci vedia o 2,3 tisíca parkovacích miest na sídlisku, z toho cca 900 je vyhradených.

Je zaujímavé, že doteraz vedeli za peniaze za parkovanie vymaľovať čiary a zaplátať najväčšie diery, teraz budeme budovať 100-ky parkovacích miest ročne?

Padlo veľa sľubov z úst primátora, fakty skôr hovorili niečo iné. Čísla o príjmoch, ktoré vyrátali na magistráte „trochu“ spochybňuje aj starosta.

Starosta podporil návrh a požiadal poslancov, aby podporili parkovaciu politiku. Chce aby Vrakuňa bola medzi prvými, ktorá prijme parkovaciu politiku a získa podporu z mesta na akcie vo Vrakuni. Poslanci prijali uznesenie o parkovacej politike s pripomienkami:

Pripomienky z Vrakune

Ako voliť v eurovoľbách

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 25. mája 2019.

Volebná komisia Vás zaregistruje a dostanete hlasovacie lístky strán a hnutí.

Volič si vyberie jeden hlasovací lístok – politickej strany.

Na ňom zakrúžkuje najviac dvoch kandidátov (môžte nikoho, jedného alebo dvoch) a tento vhodiť do urny.

Želáme Vám šťastnú ruku!

Vrakunský občiansky rozpočet

Ak ste ešte nehlasovali, využite túto možnosť. Tu je zopár tipov:

Kultúra: Spomienková publikácia. Podpora vydania spomienkovej publikácie o živote Augustína Dršku, prvého farára vo Vrakuni (1991-1999)

Sociálne veci: Vyberte si výlet, alebo niečo, čo ostane aj dlhodobejšie.

Šport: Vrakunská jedenástka 2019. Športovo-spoločenská akcia pre širokú verejnosť, ktorej predmetom bude „kopanie futbalových jedenástiek“ formou súťaže. Jednodňová akcia, kde s abude môcť prihlásiť ktokoľvek zo širokej verejnosti bez ohľadu na vek a pohlavie

Životné prostredie: Psie toalety.Využitím ekologických toaliet preukážu majitelia psov svoj pozitívny vzťah k ŽP. Umiestnením prísch toaliet neďaleko domov by sa zlepšila prístup majitešov psov k udržiavaniu poriadku pri dooch, zlepšila by sa čistota a nedochádzalo by ku znečisťovaniu detských ihrísk, trávnatých porastov, chodníkov a nehnuteľností. Umiestnenie 5 psích toaliet: 4 ks v okolo 2 ihrísk pri bebravskej Dvojkrížnej a Slatinskej, 1 ks pri výbehu medzi Dvojkrížnou a železnicou

Priami link na hlasovanie:
http://www.vrakuna.sk/hlasovanie-obciansky-rozpocet-2019/

Podporte cez 2 %

Zopár tipov na podporu aktívnych združení vo Vrakuni, ktoré sú činné a viditeľné. ponúkame top 3:

Futbal vo Vrakuni ŠK VrakuňaTlačivo

Kresťanské občianske združenie pri Vrakunskej farnosti OZ SPESTlačivo SPES z lat. = nádej

Materské centrum – MC RybkaTlačivo

Ak máte aj vy dobrý tip dajte vedieť.

Dôležité termíny:

  • do 1. apríla 2019 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2019 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Program na volebnú sobotu.

Vo Vrakuni túto sobotu môžete toho zažiť veľa.

Od 10.00 do 17.00 Jarný festival ručnej tvorby v sále na Poľnohospodárskej 27/B

Na tom istom mieste by vraj malo byť podľa stránky MiU aj divadielko pre deti o 10:30…..?

Vrakunských futbalistov môžete prísť povzbudiť od 15:00 na futbalový štadión. Hrá sa zápas ŠK Vrakuňa – ŠK Závod.

Asi najdôležitejší program sú voľby. Voliť môže každý volič, volebné miestnosti nájdete podľa svojho okrsku na ZŠ Železničná alebo na ZŠ Rajčianska. Je na Vás či sa dáte ovplyvniť prieskumami a rôznymi komentármi o zvoliteľnosti. Len proste príďte a vyjadrite SVOJ názor a voľte  kandidáta, ktorý je podľa Vás ten správny. Aj o tom je demokracia, využite túto možnosť a nebojte sa vyjadriť názor.

Poplatok za rozvoj

Zaujímavý článok o poplatku za rozvoj, ktorý sa vyberá takmer v celej Bratislave uverejnil časopis Trend. https://reality.etrend.sk/realitny-biznis/na-poplatkoch-za-rozvoj-sa-v-bratislave-vybrali-miliony-zatial-ich-velmi-nevidno.html

Výber vo Vrakuni bol v roku 2017 na úrovni 62 550 € a v roku 2018 vo výške 199 025 €.

Z toho Vrakuňa investovala 123-tisíc eur, najviac peňazí išlo na materskú školu Bodvianska, z prostriedkov sa vybudovalo aj detské ihrisko, multifunkčné ihrisko Hnilecká, zrekonštruovala sa strecha športového klubu, vybudovali bezbariérové priechody pre chodcov, spomaľovacie prahy a vyhliadková veža.

V tomto roku má mestská časť v rozpočte 180-tisíc z rozvojového poplatku vrátane podielu pre hlavné mesto. Investovať plánuje do materskej školy Kríková, zateplenia základnej školy Železničná a dofinancovania škôlky na Bodvianskej.

Augustín Drška spomienka na prvého farára vo Vrakuni

Skupina farníkov v spolupráci s vydavateľstvom Post scriptum sa odhodlala zozbierat materiály na vydanie knihy o živote prvého farára vo Vrakuni pána Augustína Dršku. Skvelé spomienkové materiály ku zverejneniu najmä z jeho prvých pôsobísk určite potešia.

Taktiež sa hľadá kto má záznam z hodovej omše v septembri 2009 a vie ho poskytnúť.

Sponzorská pomoc pri vydaní knihy aj s finančným príspevkom je určite vítaná.