Letné výberové konania

Počas leta boli vypísané na portály verejného obstarávania súťaže:

Zimná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. VVO 155/2019 21150 Zobraziť portál VO ..
Odhadovaná hodnota 763 tisíc Eur.

Vybudovanie odborných učební VVO 157/2019 21811. Zobraziť portál VO. Odhadovaná hodnota 379 tisíc €.

Vybudovanie odborných učební VVO 165/2019 22858.
Odhadovaná hodnota 290 tisíc €.
Portál VO…


Pat a Mat so psím záchodom.

Alebo. Ako sa dá dobrý nápad pokaziť pri realizácii.

V občianskom rozpočte vyhrali v kategórii životné prostredie toalety pre psov. Ich realizáciu si však úradníci akosi nedomysleli. Jeden postavili rovno pod balkónmi, ani nie 4 metre od obytného domu na Dvojkrížnej.

Prečo pod balkónmi?

Druhý na trávnatej ploche medzi domami, ktorú ešte pred štyrmi rokmi v rámci projektu ISRMO tiež tak úradnícky dosievali trávou a má slúžiť ako detské ihrisko.

Ešte nedávno na túto plochu platil zákaz venčenia psov.

Výhovorky typu, „tento pozemok patrí magistrátu, tento máme zverený“ už ľudí, ktorí tu bývajú naozaj nezaujíma. Veď nato sú úradníci, nech si to doriešia. Pri kosení je to inak, keď sa má postaviť niečo tak zase inak.

Stačilo sa pozrieť do návrhov projektu a prípadne pozrieť na miesto pred zadaním zakázky. Namiesto toho aby sa bavili ako to urobiť čo najlepšie je tu odfláknutá robota v príprave realizácie, zvláštny pocit z výsledku a spokojní a nespokojní ľudia. Naozaj vieme robiť veci iba takto na polovičnú spokojnosť? Alebo sa to dá aj normálne.

Normálne.

Príprava na júnové zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo Vrakuni.

Do leta sa ešte usilovne pracuje.

Po krásnych akciách vo Vrakuni, Vrakunská penalta, Stredoveký festival Vrakuňa a Jánsky pivný festival prišiel čas aj na prácu. V utorok 25. júna zasadá miestne zastupiteľstvo s rozsiahlym programom. Z tých zaujímavých vyberáme (Materiály predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta) :

8.  Návrh obnovy povrchov komunikácií  a chodníkov  na obdobie rokov 2020-2024. (str. 211)

9.  Informácia   o zriadení  jednosmerných  komunikácií  a vytvorenie  parkovacích  miest v súvislosti so zavedením parkovacej politiky v hl. meste SR Bratislava. (str. 223)

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. …/2019  zo  dňa…2019    o určení  výšky  mesačného  príspevku  zákonného  zástupcu dieťaťa  a žiaka  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách  a školských  zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa. (str. 298)

13. Návrh na úpravu poplatkov v Miestnej knižnici Vrakuňa a krúžkovej činnosti v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. (str. 314)

V rôznom – pripravený materiál na odovzdanie do nájmu časti lesoparku. (str. 450)

Materiály nájdete na stránke www.vrakuna.sk/material-na-rokovanie-MZ-25.06.219.pdf

Za zmienku stojí, že komisie pred zastupiteľstvom neboli uznášaniaschopné (boli len 3 členovia zo 7) napriek tomu v materiáloch sa spomína, že prijali uznesenia a odporúčajú MiZ prijať materiály. Samotné zápisy z komisií však nie sú v materiáloch, len ich stanoviská k jednotlivým bodom.

Vrakuňa schválila parkovaciu politiku.

Miestne zastupiteľstvo, na svojom mimoriadnom zasadaní v pondelok 3.6. o 15:30 sa opätovne venovalo parkovacej politike.

Najprv sa dohodli, že síce ešte nevieme koľko vyberieme, ale chceme 50% pre mestskú časť.

Potom chvíľu diskutovali o číslach.  V pôvodnom návrhu vychádzalo na Vrakuňu 7 tisíc áut a 2,3 tisíc parkovacích miest. Starosta upresnil primátorove čísla. Parkovacích miest vo Vrakuni je vraj 3,3 tisíc plus autá parkujúce v rodinných domoch, 1 tisíc miest sa získa na sídlisku vytvorením jednosmerných ulíc na sídlisku a 1,2 tisíc je tu garáží, zbytok sa vraj dobuduje. 1 tisíc mimo Bratislavských áut vraj môžeme odrátať.

Primátor uviedol číslo 0,6 auta na byt, čiže 40% domácností nemá auto.

Poslanci vedia o 2,3 tisíca parkovacích miest na sídlisku, z toho cca 900 je vyhradených.

Je zaujímavé, že doteraz vedeli za peniaze za parkovanie vymaľovať čiary a zaplátať najväčšie diery, teraz budeme budovať 100-ky parkovacích miest ročne?

Padlo veľa sľubov z úst primátora, fakty skôr hovorili niečo iné. Čísla o príjmoch, ktoré vyrátali na magistráte „trochu“ spochybňuje aj starosta.

Starosta podporil návrh a požiadal poslancov, aby podporili parkovaciu politiku. Chce aby Vrakuňa bola medzi prvými, ktorá prijme parkovaciu politiku a získa podporu z mesta na akcie vo Vrakuni. Poslanci prijali uznesenie o parkovacej politike s pripomienkami:

Pripomienky z Vrakune

Ako voliť v eurovoľbách

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 25. mája 2019.

Volebná komisia Vás zaregistruje a dostanete hlasovacie lístky strán a hnutí.

Volič si vyberie jeden hlasovací lístok – politickej strany.

Na ňom zakrúžkuje najviac dvoch kandidátov (môžte nikoho, jedného alebo dvoch) a tento vhodiť do urny.

Želáme Vám šťastnú ruku!

Vrakunský občiansky rozpočet

Ak ste ešte nehlasovali, využite túto možnosť. Tu je zopár tipov:

Kultúra: Spomienková publikácia. Podpora vydania spomienkovej publikácie o živote Augustína Dršku, prvého farára vo Vrakuni (1991-1999)

Sociálne veci: Vyberte si výlet, alebo niečo, čo ostane aj dlhodobejšie.

Šport: Vrakunská jedenástka 2019. Športovo-spoločenská akcia pre širokú verejnosť, ktorej predmetom bude „kopanie futbalových jedenástiek“ formou súťaže. Jednodňová akcia, kde s abude môcť prihlásiť ktokoľvek zo širokej verejnosti bez ohľadu na vek a pohlavie

Životné prostredie: Psie toalety.Využitím ekologických toaliet preukážu majitelia psov svoj pozitívny vzťah k ŽP. Umiestnením prísch toaliet neďaleko domov by sa zlepšila prístup majitešov psov k udržiavaniu poriadku pri dooch, zlepšila by sa čistota a nedochádzalo by ku znečisťovaniu detských ihrísk, trávnatých porastov, chodníkov a nehnuteľností. Umiestnenie 5 psích toaliet: 4 ks v okolo 2 ihrísk pri bebravskej Dvojkrížnej a Slatinskej, 1 ks pri výbehu medzi Dvojkrížnou a železnicou

Priami link na hlasovanie:
http://www.vrakuna.sk/hlasovanie-obciansky-rozpocet-2019/

Podporte cez 2 %

Zopár tipov na podporu aktívnych združení vo Vrakuni, ktoré sú činné a viditeľné. ponúkame top 3:

Futbal vo Vrakuni ŠK VrakuňaTlačivo

Kresťanské občianske združenie pri Vrakunskej farnosti OZ SPESTlačivo SPES z lat. = nádej

Materské centrum – MC RybkaTlačivo

Ak máte aj vy dobrý tip dajte vedieť.

Dôležité termíny:

  • do 1. apríla 2019 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2019 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Program na volebnú sobotu.

Vo Vrakuni túto sobotu môžete toho zažiť veľa.

Od 10.00 do 17.00 Jarný festival ručnej tvorby v sále na Poľnohospodárskej 27/B

Na tom istom mieste by vraj malo byť podľa stránky MiU aj divadielko pre deti o 10:30…..?

Vrakunských futbalistov môžete prísť povzbudiť od 15:00 na futbalový štadión. Hrá sa zápas ŠK Vrakuňa – ŠK Závod.

Asi najdôležitejší program sú voľby. Voliť môže každý volič, volebné miestnosti nájdete podľa svojho okrsku na ZŠ Železničná alebo na ZŠ Rajčianska. Je na Vás či sa dáte ovplyvniť prieskumami a rôznymi komentármi o zvoliteľnosti. Len proste príďte a vyjadrite SVOJ názor a voľte  kandidáta, ktorý je podľa Vás ten správny. Aj o tom je demokracia, využite túto možnosť a nebojte sa vyjadriť názor.