Územný plán zóny Horné diely

14.9. bol na stránke miestneho úradu zverejnený odkaz, ktorý vyzýva na prerokovanie dokumentu: Zmeny a doplnky č.1 územného plánu zóny Horné diely :

https://www.vrakuna.sk/wp-content/uploads/2020/09/SKM_C454e20091411030.pdf

Kto nájde zmienku o vlakovej zastávke? Ak by aj vznikla, cestu k nej asi postavia Podunajské Biskupice? Alebo ostávame pri tej dočasnej natrvalo? Už sme si zvykli.

Detaily nájdete na https://www.cityplan.eu/ v časti prerokovanie pod názvom Horné diely …..

Rozvojové projekty

Verejná diskusia o projektoch, kam by sa mali investovať peniaze z EU nie je takmer vidieť. Skúsme si povedať, čo nám chýba, čo nám môže skvalitniť naše okolie a čo chceme aby sa budovalo.

Corona virus info

Aktuálne info zo Slovenska nájdete tu: https://virus-korona.sk/

alebo http://www.uvzsr.sk a http://www.uvzsr.sk/covid19

mapu Slovenska tu: https://mapa.covid.chat

Zaujimave štatistiky z Česka:

https://www.novinky.cz/zahranicni/koronavirus/clanek/unikatni-mapa-jak-se-siri-koronavirus-jednotlivymi-okresy-40320048

Info z Rakúska:

https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information, alebo:

https://www.vienna.at/features/coronavirus

Info z Maďarska:

https://koronavirus.gov.hu/

https://www.idokep.hu/koronavirus

Z Poľska

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/najnowsze-fakty/news-koronawirus-w-polsce-aktualny-bilans-epidemii-52-961-zakazen,nId,4377329

https://www.zwrotnikraka.pl/koronawirus-w-polsce-nowe-przypadki/

http://streetmap.pl/blog/9-maps/296-koronawirus-w-polsce-mapa

Zo sveta:

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/

Letné výberové konania

Počas leta boli vypísané na portály verejného obstarávania súťaže:

Zimná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. VVO 155/2019 21150 Zobraziť portál VO ..
Odhadovaná hodnota 763 tisíc Eur.

Vybudovanie odborných učební VVO 157/2019 21811. Zobraziť portál VO. Odhadovaná hodnota 379 tisíc €.

Vybudovanie odborných učební VVO 165/2019 22858.
Odhadovaná hodnota 290 tisíc €.
Portál VO…


Pat a Mat so psím záchodom.

Alebo. Ako sa dá dobrý nápad pokaziť pri realizácii.

V občianskom rozpočte vyhrali v kategórii životné prostredie toalety pre psov. Ich realizáciu si však úradníci akosi nedomysleli. Jeden postavili rovno pod balkónmi, ani nie 4 metre od obytného domu na Dvojkrížnej.

Prečo pod balkónmi?

Druhý na trávnatej ploche medzi domami, ktorú ešte pred štyrmi rokmi v rámci projektu ISRMO tiež tak úradnícky dosievali trávou a má slúžiť ako detské ihrisko.

Ešte nedávno na túto plochu platil zákaz venčenia psov.

Výhovorky typu, „tento pozemok patrí magistrátu, tento máme zverený“ už ľudí, ktorí tu bývajú naozaj nezaujíma. Veď nato sú úradníci, nech si to doriešia. Pri kosení je to inak, keď sa má postaviť niečo tak zase inak.

Stačilo sa pozrieť do návrhov projektu a prípadne pozrieť na miesto pred zadaním zakázky. Namiesto toho aby sa bavili ako to urobiť čo najlepšie je tu odfláknutá robota v príprave realizácie, zvláštny pocit z výsledku a spokojní a nespokojní ľudia. Naozaj vieme robiť veci iba takto na polovičnú spokojnosť? Alebo sa to dá aj normálne.

Normálne.

Príprava na júnové zasadnutie miestneho zastupiteľstva vo Vrakuni.

Do leta sa ešte usilovne pracuje.

Po krásnych akciách vo Vrakuni, Vrakunská penalta, Stredoveký festival Vrakuňa a Jánsky pivný festival prišiel čas aj na prácu. V utorok 25. júna zasadá miestne zastupiteľstvo s rozsiahlym programom. Z tých zaujímavých vyberáme (Materiály predkladá: JUDr. Ing. Martin Kuruc, starosta) :

8.  Návrh obnovy povrchov komunikácií  a chodníkov  na obdobie rokov 2020-2024. (str. 211)

9.  Informácia   o zriadení  jednosmerných  komunikácií  a vytvorenie  parkovacích  miest v súvislosti so zavedením parkovacej politiky v hl. meste SR Bratislava. (str. 223)

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. …/2019  zo  dňa…2019    o určení  výšky  mesačného  príspevku  zákonného  zástupcu dieťaťa  a žiaka  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  v školách  a školských  zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava–Vrakuňa. (str. 298)

13. Návrh na úpravu poplatkov v Miestnej knižnici Vrakuňa a krúžkovej činnosti v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. (str. 314)

V rôznom – pripravený materiál na odovzdanie do nájmu časti lesoparku. (str. 450)

Materiály nájdete na stránke www.vrakuna.sk/material-na-rokovanie-MZ-25.06.219.pdf

Za zmienku stojí, že komisie pred zastupiteľstvom neboli uznášaniaschopné (boli len 3 členovia zo 7) napriek tomu v materiáloch sa spomína, že prijali uznesenia a odporúčajú MiZ prijať materiály. Samotné zápisy z komisií však nie sú v materiáloch, len ich stanoviská k jednotlivým bodom.